Πνευματικά Δικαιώματα – Copyrights ©

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή των φωτογραφιών της επιχείρησης και του διαδικτυακού της τόπου.

Συγκεκριμένα:

Για τις φωτογραφίες, όπως και για τα άλλα πνευματικά έργα, υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights ©). Τα δικαιώματα αυτά στην Ελλάδα ρυθμίζονται με το Νόμο2121/93.

 

  • Η επιχείρηση i-wed.gr, με βάση τον παραπάνω νόμο, αποκτά για τις φωτογραφίες του όλα τα δικαιώματα με τη δημιουργία τους, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη διατύπωση και ανεξάρτητα από την αξία κάθε φωτογραφίας.

  • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούνται από το «περιουσιακό» και από το «ηθικό δικαίωμα» πνευματικής ιδιοκτησίας. Η «εκμετάλλευση του δικαιώματος» είναι μια εξουσία του περιουσιακού δικαιώματος και η «αναγνώριση της πατρότητας» της κάθε φωτογραφίας είναι μία εξουσία ηθικού δικαιώματος. Με βάση αυτά τα δικαιώματα η επιχείρηση i-wed.gr, μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση του έργου της, να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσής του, καθώς και να αναγράφεται το όνομά του ως δημιουργού της φωτογραφίας.

  • Οι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα και, προκειμένου να γίνεται νόμιμα η εκμετάλλευσή τους από τρίτους, πρέπει η επιχείρηση i-wed.gr, να έχει εκχωρήσει γραπτώς αντίστοιχο δικαίωμα («άδεια εκμετάλλευσης») για κάθε συγκεκριμένη χρήση του έργου του ή να έχει μεταβιβάσει γραπτώς το περιουσιακό δικαίωμα του έργου της.

  • Η άδεια εκμετάλλευσης (χρήση φωτογραφίας) μπορεί να εκχωρηθεί μόνο κατόπιν γραπτής άδειας και μόνο από την επιχείρηση i-wed.gr, αφού η χρήση των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του πνευματικού δικαιώματος της επιχείρησης και συγκεκριμένα του περιουσιακού δικαιώματός της.

  • Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφίας (αντιγραφή, αναπαραγωγή κλπ) χωρίς γραπτή άδεια από την επιχείρηση i-wed.gr είναι παράνομη και οι κυρώσεις του νόμου, ποινικές και αστικές, είναι αυστηρότατες.

  • Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παραποίηση, αλλοίωση ή και χρήση τμήματος φωτογραφίας χωρίς τη συναίνεση της επιχείρησης i-wed.gr.