Γούρια 2024 /Σ15ΒΜΤ/Σπιτάκι Lucky/23.16.50

Περιγραφή

17 εκ ύψος × 13 εκ πλάτος

Μαύρο σπιτάκι με χρυσό πλέξι Lucky τριφύλλι, μακριά φούντα κόσμημα ,μαζί με βάση.

Γούρια 2024