Γούρια 2024 /Σπιτάκι Ρόδι 2024/Σ15ΒGP 23.16.50

Περιγραφή

17 εκ υψος × 13 εκ μήκος